PADOCK DINÀMIC

Padock exterior compartit de més de 150.000 m2 de superficie de prats i bosc a l’hivern i més de 650.000 m2 a l’estiu.

El preu del paddock amb fenc de prat 24 hores d’alta qualitat en reds slowfeeder és de 300€. (El preu pot variar depenent de la fluctuació en el preu del farratge).

Els cavalls van desferrats obligatòriament.

L’aigua, en abreuradors automàtics de 80 litres cada un, es localitzen en el punt més baix del padock i el fenc es sol ubicar en les zones més altes. Amb això aconseguim un moviment continu dels cavalls, promovent un manteniment de la forma física i evitant els còlics. Durant el trajecte, els cavalls van pastant. El fenc de prat es canvia de lloc cada mes, fins el punt de que moltes vegades s’ubica a més de 2 km de distància de l’aigua.

Es realitzen 4 desparasitacions anuals:
Gener: Equest (moxidectina)
Abril: Maximec (ivermectina)
Juliol: Panacur (fembendazol)
Octubre: Eqvalan Duo (ivermectina / prazicuantel)