A LA FINCA DE 300 HES. DISPOSEM DE:

Pista de Doma amb sorra de sílice de 20×40

Pista circular de 20 m. de diàmetre

Guadarnés

Varies dutxes

Padocks de quarantena pels cavalls nouvinguts

Padock d’infermeria

24 padocks individuals en pupilatge

8 padocks compartits de grans dimensions en pupilatge

1 Padock Dinàmic de més de 150.000 m2 a l’hivern i de més 650.000 m2 a l’estiu pels cavalls de la manada en llibertat.

Més d’11 Km de camins interns a la finca per passejar.

Aparcament de clients y Remolcs

i finalment el Castell de Ben Viure, destinat a la celebració d’events Castell de Ben Viure