PADOCK COMPARTIT

Padocks exteriors de entre 400m2 i 1.000m2 de superficie amb caseta. La superficie varia en funció de la quantitat de cavalls que hi hagi al padock. La única diferència en comparació al padock individual és la major superficie del padock.

La neteja del padock és diària.

El preu del paddock amb fenc de prat 24 hores d’alta qualitat en reds slowfeeder és desde 390€. (El preu pot variar depenent de la fluctuació en el preu del farratge).

En cas de precissar pinso, altres farratges (civada en flor, aufals, etc.) o altres productes (dynavena, biotina, digestius, etc…), es computarà a part.