PADOCK COMPARTIT

Padocks exteriors de entre 400m2 i 1.000m2 de superficie amb caseta. La superficie varia en funció de la quantitat de cavalls que hi hagi al padock. La única diferència en comparació al padock individual és la major superficie del padock.

La neteja del padock és diària.

El preu del paddock amb fenc 24 hores d’alta qualitat en slowfeeder és de 280,30€. (El preu pot variar depenent de la fluctuació en el preu del farratge).

En cas de precissar pinso, altres farratges (civada en flor, aufals, etc.) o altres productes (dynavena, biotina, digestius, etc…), es computarà a part.