PADOCK INDIVIDUAL

Padocks exteriors de 200m2 de superficie amb caseta.

La neteja del padock és diària.

El preu del padock amb fenc de prat 24 hores d’alta qualitat en reds slowfeeder és desde 390€. (El preu pot variar depenent de la fluctuació en el preu del farratge).

En el cas de precissar pinso, altres farratges (civada en flor, aufals, etc.) o altres productes (dynavena, biotina, digestius, etc…), es computarà a part.